Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

"WĘGIEL BRUNATNY"

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego wydaje kwartalny biuletyn informacyjny "Węgiel Brunatny" z przeznaczeniem dla swoich członków oraz bibliotek, a także innych instytucji i firm, które dokonały odpowiedniej prenumeraty.

Redakcja

pdf

W Polsce węgiel brunatny odgrywa kluczową rolę w sektorze elektroenergetycznym. Węgiel brunatny od dawna stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu energetycznego. Jego znaczenie w sektorze elektroenergetycznym jest trudne do przecenienia, zwłaszcza w kontekście zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla milionów gospodarstw i przedsiębiorstw w kraju. Pomimo rosnącego nacisku na rozwój odnawialnych źródeł energii, górnictwo węgla brunatnego i związana z nim energetyka nadal odgrywa kluczową rolę w polskim miksie energetycznym. Jakie więc czynniki przyczyniają się do utrzymania tego surowca na czele sektora elektroenergetycznego?

pdf

Rozmowa roku: Jak jest i co nas czeka – z wyników i wyzwań elektroenergetyki w Polsce – Rozmowa Sławomira Wochny z Herbertem Leopoldem Gabrysiem przeprowadzona podczas jednego ze spotkań eksperckich w Kopalni Turów. Bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenowa nośników energii stały się jednym z priorytetów politycznych, z coraz powszechnie zauważanej potrzeby zachowania dostępnej produkcji energii z zasobów własnych, a z nich ubezpieczenia nieciągłej pracy źródeł odnawialnych – w naszych warunkach produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego.

pdf

Potencjał energetyki brunatnej i kamiennej jest niezbędny. Świat się zmienił. Przetasowania globalne trwają, w tym energetyczne. O niespotykanej dotąd skali i złożoności. Bezpieczeństwo energetyczne odnajduje zapomnianą cenność jaką jest jego suwerenność. Suwerenność na miarę zasobów i możliwości każdego z krajów świata. Dla nas to nie tylko realizacja przyjętych zobowiązań klimatycznych, ile ich osąd co do racji tempa i kosztów, także niezmiennie z projekcji zaostrzania celów klimatycznych Unii Europejskiej.

pdf

Węgiel brunatny w Polsce od lat odgrywa strategiczną rolę w energetyce. Trzeba jasno powiedzieć, że rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie szybko przerodziła się w głębokie tąpnięcie energetyczne na rynkach światowych. Jesteśmy w kryzysie energetycznym i wszyscy to odczuwamy – producenci i konsumenci. Nadal istnieje ogromna niepewność co do tego, w jaki sposób ten kryzys energetyczny będzie się rozwijał i jak długo ceny paliw kopalnych pozostaną podwyższone. Istnieje również ryzyko dalszych zakłóceń w energetyce. Tak więc kryzys powoduje krótkoterminowy wzrost popytu na ropę i węgiel...

pdf

Przedstawiciele szeroko rozumianej energetyki, nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej oraz dyplomacji, spotkali się aby dyskutować na temat wyzwań stojących przed polityką energetyczną Polski.

Zgodnie z górniczą tradycją, PGE GiEK wraz ze swoimi oddziałami świętowali Barbórkę.

pdf

Węgiel brunatny dla wszystkich. Węgla brakuje, a jak już jest, jego ceny przekraczają możliwości większości, a do tego ceny energii wciąż rosną. Można by pomyśleć, że jesteśmy w samym środku kryzysu energetycznego, ale z drugiej strony, należy szukać rozwiązań, które zniwelują choć w pewnym stopniu wszelkie zagrożenia, czy możliwość ich wystąpienia, np. blackout pojawiający się coraz częściej w medialnej przestrzeni publicznej. Węgiel brunatny w Polsce od lat odgrywa strategiczną rolę w energetyce, jednak jego udział w rynku z roku na rok sukcesywnie spadał, chociaż... ten rok wszystko zmienił.

pdf

Jubileusz Kopalni Turów. Minęło 75 lat. 3 czerwca br. w Kopalni Węgla Brunatnego Turów odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa pod polskim zarządem. Obchody były też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim pokoleniom górników z Turowa, a także uhonorowania zasłużonych medalami branżowymi i państwowymi. W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Aktywów Państwowych nadał pracownikom Kopalni Turów odznakę honorową „Zasłużony Dla Górnictwa RP”. Wręczano także stopnie Dyrektora Górniczego i Honorowego Dyrektora Górniczego

pdf

Dla zapewnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego potrzebny jest węgiel. Jak mówi w wywiadzie niezależny doradca Herbert Leopold Gabryś – węgiel wrócił na „salony” energetyki unijnej. Światowej też. Węgiel stał się ponownie cenny i pożądany do ratowania bilansów energii wielu krajów. Zanim Rosja napadła na Ukrainę, Europa chciała odchodzić od paliw kopalnych, zastępując je głównie gazem ziemnym, energetyką jądrową a ostatecznie OZE. Ale rosyjska agresja wszystko zmieniła. Teraz celem numerem jeden wcale nie jest zmniejszenie emisji CO2, a bardziej uniezależnienie się energetyczne od Rosji.

pdf

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju, pogody ducha i czerpania prawdziwej radości z życia. Niech te jedne z najpiękniejszych dni w roku upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przepełnionej wiarą i wzajemną życzliwością. Życzymy także, by energia z węgla brunatnego, płynąca z serca i trudu ciężkiej pracy – rozświetliła ciepłem Wasze domy w te wyjątkowe, świąteczne dni. A w nadchodzący Nowy Rok spójrzmy z optymizmem życząc, by był co najmniej dobry dla nas, naszych bliskich i górnictwa węgla brunatnego. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku!

pdf

Czy dosięgnie nas kryzys energetyczny? Światowy kryzys na rynku energetycznym trwa i wydaje się, że szybko się nie skończy. Trudna sytuacja w niektórych państwach Europy uwydatnia problemy z dostawami energii (Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania). W związku z tym popyt na ropę, gaz i elektryczność rośnie, a węgiel powraca do łask i tym samym staje się poszukiwanym, deficytowym towarem. Nadchodząca zima i uwolnienie stłumionego pandemią popytu spowodowały, że państwa zaczęły gromadzić zapasy paliw energetycznych. Kopalnie przechodzą renesans, a ich składy węgla pustoszeją, bez względu na cenę. A ceny węgla na rynkach gwałtownie poszły w górę

pdf

Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla biją rekordy. Polska energetyka z przerażeniem przygląda się błyskawicznie rosnącym notowaniom uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Od początku 2021 roku ceny uprawnień biją rekord za rekordem, a końca wzrostu nadal nie widać. Na początku lipca br. ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla osiągnęły ponad 58 euro za tonę. To jest bardzo trudna sytuacja dla Polski i dla polskiej gospodarki, ponieważ nasza energetyka oparta jest przede wszystkim o węgiel.

pdf

Nieunikniona transformacja. Grecki filozof Heraklit przed wiekami powiedział: „wszystko przemija prócz zmiany”. Ten starożytny myśliciel uważał zmianę za jedno z elementarnych praw rządzących całą naturą i siłę napędową wszelkiego życia. Twierdził, że bez niej nie ma rozwoju. Czasem zmiana wiąże się z głębokim kryzysem, jednak nawet takie sytuacje można obrócić na swoją korzyść. Prawie zawsze zmiana otwiera przed nami nową przestrzeń. Jeśli można, to do zmian należy się odpowiednio wcześniej przygotować. Tak jest teraz. Czekają nas zmiany i wszyscy zadajemy sobie z tego sprawę. Co nas czeka? Nasze górnictwo i naszą energetykę…

pdf

Drodzy Bracia Górnicy! Z okazji Górniczego Święta Barbórki życzę całej Braci Górniczej zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy. Oby Waszemu górniczemu stanowi zawsze towarzyszyła satysfakcja i duma z wykonywanej pracy. W tym trudnym czasie, kiedy zderzamy się z pandemią COVID-19 - spójrzmy w ten nadchodzący 2021 rok z optymizmem i życzmy sobie, by był co najmniej dobry dla naszego górnictwa węgla brunatnego. Wszystkim, którzy pracują na rzecz kopalń i całej branży węgla brunatnego dziękuję, że są z nami. To dla nas bardzo ważne!

pdf

Górnictwo w czasie pandemii koronawirusa. Obecna sytuacja, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzony przez administrację rządową stan zagrożenia epidemicznego, spowodowała konieczność przeorganizowania pracy górników i energetyków. W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej – przede wszystkim kopalń i elektrowni. Dzięki wdrożeniu specjalnych procedur, zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i właściwemu reagowaniu na rozwój sytuacji epidemicznej, energetyka funkcjonuje bez zakłóceń.

pdf

Niech żyje nam Górniczy Stan! Koniec roku to czas podsumowań obecnych dokonań, ale i rozmyślań nad przyszłością. Grudzień to również okres świętowania wszystkich górników. Dzień św. Barbary jest wielkim świętem, które corocznie obchodzone jest w branży górniczej bardzo szczególnie. Odbywają się różnego rodzaju spotkania – z jubilatami, emerytami i te najważniejsze – akademie barbórkowe, gdzie zapraszani są najważniejsi dla stanu górniczego goście.

pdf

Nowe wyzwania dla branży węgla brunatnego. Świat najwięcej energii elektrycznej produkuje z węgla. Według definicji Światowej Agencji Energii bezpieczeństwo energetyczne to ciągłe dostawy energii po akceptowalnych cenach. Krajowa energetyka oparta jest w głównej mierze na własnych surowcach energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny. Produkcja energii elektrycznej z tych kopalin daje nam pełną niezależność energetyczną a koszty produkcji energii z tych surowców są najmniejsze w stosunku do innych technologii. Polska posiada zasoby tych kopalin na szereg dziesiątków lat, doświadczenie...

pdf

Na świecie najwięcej energii elektrycznej produkuje się z węgla. Jeśli chodzi o światowe zasoby węgla brunatnego możliwe do wydobycia, to szacowane są na około 512 mld ton i koncentrują się przede wszystkim w: Australii, Chinach, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Największym producentem tego paliwa są Niemcy. Chiny wskazywane są jako drugi największy producent, jednak statystyki dotyczące wielkości jego eksploatacji obejmują szerszą grupę węgli, określaną pod nazwą „inne węgle bitumiczne”.

pdf

Nowe wyzwania dla branży górnictwa węgla brunatnego. Minął okres barbórkowy, jak zwykle uroczyście obchodzony we wszystkich polskich kopalniach. Święta też są już za nami. Czas więc na podsumowania ubiegłego roku i spojrzenie w przyszłość... Koniec roku przyniósł nam założenia nowej Polityki Energetycznej Polski (PEP2040). 23 listopada 2018 Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt PEP do roku 2040. Do 15 stycznia 2019 dokument ma być konsultowany. Z dokumentu możemy się dowiedzieć m.in., że w 2030 roku węgiel będzie odpowiadał za 60% wytwarzania energii elektrycznej.

pdf

Polski węgiel ma dobrą perspektywę. Od ponad 25 lat biuletyn „Węgiel Brunatny” prezentuje strategie rozwoju branży górniczo-energetycznej w Polsce w kontekście gospodarki ogólnokrajowej. Poruszamy także zagadnienia, które dotykają bezpośrednio lub pośrednio producentów węgla brunatnego w Polsce. Staramy się informować czytelników jak wygląda aktualny stan naszej branży pisząc o stosowanych najnowszych osiągnięciach techniki górniczej, dbając przy tym o ochronę środowiska czy prezentując społeczne zaangażowanie biznesu. Ważna jest dla nas przyszłość branży, a ten rok przyniósł nam dobre wieści.

pdf

Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski polegający na zapewnieniu w najbliższych latach wystarczającej ilości energii determinuje utrzymanie założonego wzrostu gospodarczego państwa. Był on jednym z tematów dyskusji podczas jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego. Kilkuset naukowców i ekspertów sektora wydobywczego z całego świata wymieniało doświadczenia o obecnej sytuacji, szansach i zagrożeniach branży węgla brunatnego.

pdf

Przyszłość węgla brunatnego. Węgiel brunatny to głównie paliwo dla przemysłu, ale bywa stosowany do ogrzewania domów. Przyczyna jest prozaiczna: jest bardzo tani. Zasoby węgla brunatnego w Polsce należą do jednych z największych w Europie. Państwowy Instytut Geologiczny ocenił je na 22 mld ton. Obecnie polska produkcja tego surowca waha się na poziomie ponad 60 mln ton rocznie, a zainstalowana moc elektrowni opalanych węglem brunatnym wynosi ok. 9.000 MW. Wytworzona w nich energia ma dziś ok. 35 proc. udziału w krajowym miksie energetycznym.

pdf

Mija właśnie rok 2017. Nadeszło kolejne podsumowanie działalności i funkcjonowania w branży górniczej. Dzień św. Barbary jest wielkim świętem, które corocznie obchodzone jest w branży górniczej szczególnie. Odbywają się różnego rodzaju spotkania górnicze – z jubilatami, emerytami i te najważniejsze – akademie barbórkowe, gdzie zapraszani są najważniejsi dla stanu górniczego goście: władze różnego szczebla, parlamentarzyści, przedstawiciele firm współpracujących z branżą, naukowcy.

pdf

„Węgiel Brunatny” po raz setny. W maju 2017 roku minęło 25 lat od kiedy ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego „Węgiel Brunatny”. Tym bardziej miło jest poinformować, że trzymają Państwo w rękach numer setny kwartalnika, który wydawany jest przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

pdf

Brunatny potencjał dostrzeżony przez Rząd RP. Dzień 18 czerwca 2017 roku, to bardzo ważna data w historii KWB Turów w Bogatyni. 70 lat temu w Monitorze Polskim orzeczeniem nr 3 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca 1947 roku ukazała się decyzja, na mocy której ówczesna kopalnia „Graniczna” przeszła na własność Państwa Polskiego przyjmując nazwę „Kopalnia Węgla Brunatnego Turów”. Jak napisał Stanisław Wyspiański „Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”. Dlatego też jest to idealny moment na przypomnienie nie tylko historii turoszowskiej kopalni...

pdf

Nie można rezygnować z węgla brunatnego... ponieważ jest to paliwo, które pozwala na produkcję najtańszej energii elektrycznej. Duże zasoby węgla brunatnego w Polsce są szansą niezależności energetycznej na najbliższe dziesiątki lat. Jest on też gwarancją niższych cen na energię elektryczną dostarczaną Polakom i polskiej gospodarce. Trzeba jasno powiedzieć, że takiej ilości energii jakiej potrzebujemy nie są w stanie zabezpieczyć źródła energii odnawialnej – wiatrowa, solarna – ponieważ są one ściśle powiązane z warunkami pogodowymi.

pdf

Zapotrzebowanie na węgiel brunatny jest cały czas. Nadszedł koniec 2016 roku, który jest czasem na podsumowanie dokonań, ale i rozmyślań nad przyszłością i realizacją planów. Minął kolejny Dzień Górnika. Tradycyjnie święto obchodzone było we wszystkich polskich kopalniach, tych należących do naszego Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, ale i w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi czy kruszyw skalnych. Odbywały się barbórkowe akademie, gdzie przekazywano podziękowania za ciężką pracę, wdzięczność i uznanie dla górników.

pdf

Jaką przyszłość będzie miał węgiel brunatny? Rozwój społeczny i gospodarczy każdego państwa wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, stąd światowa produkcja surowców energetycznych systematycznie wzrasta. Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu.

pdf

Polsce potrzebna jest energia elektryczna. Energia elektryczna niezbędna jest dziś niemal w każdej dziedzinie życia. Posiadamy coraz więcej urządzeń elektrycznych i potrzebujemy energii na ich obsługę. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby z powodu upałów miasta i wsie (a przede wszystkim przemysł) były regularnie odcinane od dostaw energii, a wszystkie sprzęty codziennego użytku odmówiły nam posłuszeństwa? To nie są wymysły – taką sytuację mieliśmy w ubiegłym roku, kiedy z powodu upałów wprowadzane były planowane ograniczenia zużycia prądu, tzw. stopnie zasilania.

pdf

Początek roku pod znakiem górniczych konferencji. Obecnie w Polsce i w Europie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej. Tendencja ta utrzyma się w długim horyzoncie czasowym, ponieważ inne paliwa energetyczne w dotychczas rozpoznanych złożach zostaną wyczerpane. Jednak problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na dziś i w przyszłości jest problemem globalnym. I nad tym tematem trzeba się głęboko pochylić...

pdf

Koniec roku to czas podsumowań i refleksji – czego dokonaliśmy, co zostało zrealizowane i z jakim skutkiem i czy zgodnie z przyjętym planem. To jest też czas na planowanie kolejnych wyzwań. Ostatni miesiąc roku to także czas świętowania wszystkich górników podczas tradycyjnej Barbórki...

pdf

Polska węglem stoi i stać będzie. Udział węgla kamiennego i brunatnego w światowych rezerwach surowców energetycznych wynosi 64%, ropy naftowej 18% i gazu ziemnego 18%. Wynika z tego, że węgiel jest największym nośnikiem energii pierwotnej i elektrycznej na świecie. Uzupełnieniem są oczywiście odnawialne źródła energii. Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie posiadamy.

pdf

Potrzebna społeczna akceptacja przemysłu. Eksploatacja węgla brunatnego, czyste technologie węglowe oraz podnoszenie efektywności energetycznej, to kierunek dla rozwoju branży wb na najbliższe dziesięciolecia, póki nie znajdzie się lepsze źródło energii pod względem dostępności i kosztów wydobycia.

pdf

Czy górnictwo węgla brunatnego ma w Polsce przyszłość? Odpowiadając na to pytanie trzeba sobie uzmysłowić, że Polska posiada bardzo bogate zasoby węgla brunatnego - rozpoznano ponad 150 złóż i obszarów węglonośnych, udokumentowano ponad 14 mld Mg zasobów w złożach pewnych, ponad 60 mld Mg w zasobach oszacowanych, a możliwość występowania w obszarach potencjalnie węglonośnych ocenia się na ponad 140 mld Mg.

pdf

Niech żyje nam Górniczy Stan! To przede wszystkim pochwała i pozdrowienie górników wszystkich kopalń. Zdanie to pochodzi z hymnu górniczego, który grany i śpiewany jest podczas uroczystości barbórkowych.

pdf

Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. - Węgiel dominuje w naszej energetyce i wciąż słyszymy, że trzeba to zmienić. Zmieniajmy więc polską energetykę, ale jednocześnie utrzymajmy to, co mamy, bo to kotwica, która będzie trzymała bezpieczeństwo energetyczne Polski.

pdf

Zasoby węgla brunatnego wystarczą na ponad 300 lat! Górnictwo węgla brunatnego w Polsce pomimo różnorodnych przeszkód i ograniczeń należy do tych przemysłów, które cechuje duża stabilność produkcyjna i ekonomiczna.

pdf

Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia. Już niebawem czeka nas jedno z ważniejszych wydarzeń w naszej branży - VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, którego tematem przewodnim będzie "Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia".

pdf

Dbajmy o branżę węgla brunatnego. Koniec roku, jak to zwykle bywa, zawsze jest czasem podsumowań obecnych dokonań, a także rozmyślań nad przyszłością.

pdf

Nowe spojrzenie na węgiel brunatny w Polsce. W Polsce węgiel brunatny wydobywany jest w trzech zagłębiach - turoszowskim, bełchatowskim i konińsko-adamowskim. Jest on dostarczany z czterech wielkich kopalń odkrywkowych do pięciu elektrowni (Bełchatów, Turów, Pątnów, Adamów, Konin).

pdf

Czy odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego są archaiczne? Na to pytanie jest jednoznaczna odpowiedź - niestety NIE. Przeciwnicy węgla brunatnego, a właściwie jego odkrywkowej eksploatacji - będą zawiedzeni, ale cały czas próbują zdyskredytować najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, geologii, geodezji, geoinżynierii, informatyki i wszelkich innych dziedzin nauki używanych na co dzień w kopalniach Adamów, Konin, Turów czy Bełchatów.

pdf

Zmiany w naszej branży. Początek 2013 roku przyniósł wiele ciekawych zmian w branży węgla brunatnego. Jedną z nich, najbardziej chyba znaczącą, jest wybór nowego Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL z siedzibą w Brukseli.

pdf

Rok 2012 mamy już za sobą. Koniec roku to czas podsumowań i refleksji we wszystkich aspektach - rodzinnych, pracy, dokonań, realizacji przyjętych planów, generalnie okresu ujętego w ramach czasowych jednego roku.

pdf

Spółka "PGE Gubin" - brunatna przyszłość energetyki. Szanowni Państwo, trzymacie w ręku kolejny numer biuletynu "Węgiel Brunatny". Jest to specjalne wydanie, poświęcone wyłącznie nowej inwestycji, związanej z udostępnieniem i eksploatacją kolejnego w Polsce złoża węgla brunatnego. Mowa tu o złożu "Gubin".

pdf

To już 20 lat Związku Pracodawców PPWB. Pierwsze półrocze bieżącego roku obfitowało w wiele wydarzeń niezwykle ważnych dla branży węgla brunatnego. Niewątpliwie jednym z ważniejszych był jubileusz 20-lecia Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

pdf

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego - z kart historii. 20 lat minęło kiedy został zarejestrowany Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. 23 stycznia 1990 r. we Wrocławiu na podstawie zawartej umowy przez przedsiębiorstwa branży węgla brunatnego: Kopalnie Węgla Brunatnego "Adamów", "Bełchatów", "Konin", "Turów" oraz "FAMAGO" w Zgorzelcu, "FUGO" w Koninie, POLTEGOR Wrocław i ZRGOiR we Wrocławiu - zaakceptowany został projekt statutu Związku Pracodawców "Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego".

pdf

Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Szanowni Czytelnicy, za nami kolejny ważny rok, bogaty w różnego rodzaju przemiany - nie tylko w branży węgla brunatnego (konsolidacja, restrukturyzacja), ale i w życiu społeczno-politycznym (m.in. wybory parlamentarne).

pdf

Węgiel brunatny to szansa dla regionu. Węgiel to jedyny surowiec energetyczny, który pozwala na w miarę stabilne zabezpieczenie potrzeb światowych na przynajmniej 200 lat. Przykładem jest nasz kraj, gdzie mamy udokumentowane jedne z największych złóż węgla brunatnego - Legnica, Gubin, Złoczew.

pdf

BRUNATNE bogactwo POLSKI. Węgiel brunatny jest naszym BOGACTWEM. A dlaczego? Ponieważ w Polsce znajdują się jedne z największych na świecie złóż węgla brunatnego.

pdf

Musimy chronić węgiel brunatny. W marcu br. wystosowane zostało do Premiera RP stanowisko Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w sprawie rozwoju nowych technologii węglowych w Polsce.

pdf

Niech żyje nam Górniczy Stan! Rok 2010 przechodzi już do historii. Można zadać sobie pytanie czy był to dobry rok dla branży węgla brunatnego? Z pewnością tak, ale na całkowite podsumowanie trzeba jeszcze zaczekać.

pdf

Zabezpieczmy nasze złoża węgla brunatnego. Biuletyn "Węgiel Brunatny" jako pismo przemysłu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego promuje branżę pisząc na swoich łamach o nowych rozwiązaniach naukowych i technicznych ułatwiających pracę, czy też obniżających koszty związane z eksploatacją brunatnej kopaliny.

pdf

Diamentowy jubileusz w wydobywaniu węgla. Życzenia 100 lat płyną od Zarządu i wszystkich firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego dla najmniejszej kopalni węgla brunatnego w Polsce - Kopalni "Sieniawa", która obchodzi w tym roku swój diamentowy jubileusz.

pdf

Kolejne wyzwania dla brunatnej branży. Początek tego roku obfitował w branży węgla brunatnego w wiele ważnych i interesujących wydarzeń. Były to seminaria, spotkania, konferencje i jakże ważne Ogólne Zebranie oraz wybory w Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

pdf

Polityka energetyczna Polski przyjęta przez rząd. 10 listopada br. Rada Ministrów przyjęła "Politykę energetyczną Polski do 2030 roku". Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych do 2012 r.

pdf

Paliwo przyszłości to węgiel brunatny. Przeciwnicy odkrywkowych kopalń węgla głośno się sprzeciwiają, ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że prąd nie bierze się z gniazdka. Powinni też wiedzieć, że ponad 95 procent energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla, z czego 35,5 procent z węgla brunatnego.

pdf

BRUNATNY - numer jeden! Czy potrzebna jest promocja branży węgla brunatnego? To jest oczywiście pytanie retoryczne. Oczywiście - potrzebna, a nawet konieczna. Można w tym miejscu podać przykład niemieckiego koncernu węglowego RAG z Essen.

pdf

Perspektywy dla najtańszego paliwa. Węgiel brunatny to najtańszy nośnik energii pierwotnej, stosowany do wytwarzania energii elektrycznej w polskiej elektroenergetyce. Wszystkie scenariusze rozwoju gospodarczego Polski, formułowane przez poszczególne rządy RP, przewidują wydobycie węgla brunatnego do około 60 mln Mg rocznie.

pdf

Węgiel brunatny ponad wszystko. Kończący się rok to jak zwykle czas podsumowań i refleksji. Tak jest zawsze, bo to czas na przemyślenia o dokonaniach i planach na przyszłość. W mijającym roku wiele pisaliśmy o obecnej sytuacji i przyszłości branży węgla brunatnego, bowiem takie są nasze założenia i rola.

pdf

Polska energetyka bazuje na węglu. - Górnictwo w Polsce stanowi jedną z podstawowych gałęzi przemysłu, aż 95% energii elektrycznej produkujemy z węgla.

pdf

Pozytywny wizerunek węgla brunatnego. Polska posiada ogromne zasoby węgla brunatnego, które w złożach możliwych do wydobycia mogą zapewnić dzisiejszy poziom produkcji węgla jeszcze przez 512 lat. Warto przypomnieć, że koszty produkcji energii elektrycznej uzyskiwanej ze spalania węgla brunatnego są najniższe, znacznie niższe niż energii uzyskiwanej z innych źródeł.

pdf

Węgiel brunatny to nasz narodowy skarb. We wstępie sformułowanych wniosków z seminarium, które odbyło się w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej 14.01.br. pt. "Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym w I połowie XXI wieku w Polsce" oraz narady Komitetu Sterującego im. prof. Adama Stefana Trembeckiego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Legnica" podana została przyszłość polskiej energetyki i przemysłu wydobywczego na węglu brunatnym.

pdf

Nowe złoża węgla brunatnego czas zacząć! Rok 2007 powoli przechodzi do historii. Można już teraz zadać sobie pytanie czy był to dobry rok dla branży węgla brunatnego? Z pewnością tak, ale na podsumowanie trzeba jeszcze zaczekać.

pdf

Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Najstarszym rejonem wydobycia węgla brunatnego w granicach dzisiejszej Polski jest struktura geologiczna zwana niecką żytawską, położona na pograniczu Polski, Niemiec i Czech.

pdf

Czym jest węgiel brunatny dla Polski? Na to pytanie łatwo odpowiedzieć jest górnikom pracującym w Adamowie, Bełchatowie, Koninie czy Turowie. Łatwo jest też odpowiedzieć tym, którzy na co dzień pracują lub współpracują z branżą wb.

pdf

Dobrze o węglu brunatnym. Początek roku to dobry czas na podsumowanie tego, co zostało dokonane w minionym okresie. Dla nas przede wszystkim bardzo ważny jest aspekt branży węgla brunatnego - nasze dokonania, wyniki produkcyjne, wdrożone nowe projekty, budowa lub modernizacja maszyn podstawowych, a także zasługująca na priorytetowe miejsce - ochrona środowiska.

pdf

Mija właśnie kolejny rok. Rok ważny i jakże bogaty w różnego rodzaju przemiany - nie tylko w branży węgla brunatnego, ale i w życiu społecznym. Koniec roku, jak to zwykle bywa, to czas podsumowań obecnych dokonań, a także rozmyślań nad przyszłością. Dla branży węgla brunatnego był to kolejny dobry rok, choć zdarzały się czasem problemy.

pdf

Dlaczego węgiel brunatny? Na to pytanie odpowiedź chyba jest jasna, choć zdarzają się negatywne opinie niedoinformowanych polityków lub niesprzyjających branży węgla brunatnego naukowców lub specjalistów.

pdf

Potrzebny węgiel brunatny. Podstawowym źródłem zaopatrzenia energetycznego w Polsce są paliwa stałe. Zużycie czterech głównych nośników energii (gaz, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny) wskazuje na trwały udział paliw stałych rzędu 60% krajowego zapotrzebowania na energię, przy spodziewanej tendencji spadkowej zużycia węgla kamiennego.

pdf

Brunatna perspektywa na stulecia. Węgiel brunatny w Polsce od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku stał się obok węgla kamiennego strategicznym paliwem w krajowej energetyce. Złoża węgla brunatnego występują głównie w zachodniej i centralnej części kraju.

pdf

Brunatna teraźniejszość i przyszłość. 2005 rok to był kolejny dobry rok dla branży polskiego górnictwa odkrywkowego. Kopalnie wciąż wydobywają węgiel brunatny, sprzedają go elektrowniom i innym odbiorcom, firmy projektowe i montażowe mają zlecenia na nowe maszyny górnicze... Cóż jeszcze chcieć?

pdf

Wszyscy myślimy o przyszłości. Co będziemy robili jutro, co nas czeka za kilka lat, a co będzie z polskim górnictwem i energetyką na węglu brunatnym? Jesteśmy ciekawi. Dziś sytuacja stała się jaśniejsza po głosowaniu na Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nad poprawkami do projektu dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego.

pdf

Bezpiecznie i tanio wydobywamy węgiel brunatny. W czasie różnych spotkań czy konferencji powszechnie prezentowana jest opinia, że górnictwo odkrywkowe w Polsce, eksploatujące głównie węgiel brunatny oraz surowce skalne, ma ogromne możliwości nie tylko utrzymać obecną pozycję w gospodarce narodowej, ale powinno ją nawet umocnić.

pdf

Złota rocznica „Węgla Brunatnego”. Pięćdziesiąty numer naszego kwartalnika „Węgiel Brunatny” skłania mnie do refleksji nad zasadnością jego wydawania. Przez prawie 13 lat Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego tworzyło swój biuletyn informacyjny promując branżę wydobywczą brunatnego złota, jakim jest bez wątpienia węgiel brunatny.

pdf

Węgiel brunatny ma się dobrze. Człowiek wykorzystuje surowce naturalne od zarania dziejów. Początkowo były to surowce pospolite (kamienie, piaski i gliny) używane w budownictwie, ale w miarę rozwoju cywilizacji technicznej, poszukiwane i eksploatowane były rudy metali. Bogatymi stawały się więc regiony posiadające złoto, srebro, miedź, cynk, cynę, ołów i żelazo. Naturalne surowce energetyczne wzbudziły szerokie zainteresowanie dopiero z nastaniem okresu pary i elektryczności.

copyrights PPWB 2023

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]