Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

RADA POROZUMIENIA

Według §16 Statutu PPWB, Rada Porozumienia jest organem kolegialnym członków Porozumienia składającym się z prezesów Zarządów podmiotów gospodarczych mających w swojej strukturze kopalnie węgla brunatnego, prezesów Zarządów kopalń węgla brunatnego oraz dyrektorów kopalń węgla brunatnego.

Rada Porozumienia wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego na okres kadencji trwającej trzy lata, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Ogólnego Zebrania. Rada Porozumienia powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Porozumienia Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Panu Andrzejowi Legeżyńskiemu – prezesowi Zarządu PGE GiEK S.A.

Rada Porozumienia jest organem programowo-decyzyjnym, która w szczególności uprawniona jest do:

  • opracowywania programów działania ZP PPWB na okres kadencji i wnioskowania o ich zatwierdzenie przez Ogólne Zebranie,
  • opiniowania projektów ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zawieranych przez Zarząd,
  • ustalania wytycznych w zakresie rokowań zbiorowych prowadzonych przez Zarząd.
 
copyrights PPWB 2021

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]