Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

RADA POROZUMIENIA

Według §16 Statutu PPWB, Rada Porozumienia jest organem kolegialnym członków Porozumienia składającym się z prezesów Zarządów podmiotów gospodarczych mających w swojej strukturze kopalnie węgla brunatnego, prezesów Zarządów kopalń węgla brunatnego oraz dyrektorów kopalń węgla brunatnego.

Rada Porozumienia wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego na okres kadencji trwającej trzy lata, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Ogólnego Zebrania.

Rada Porozumienia jest organem programowo-decyzyjnym, która w szczególności uprawniona jest do:

  • opracowywania programów działania ZP PPWB na okres kadencji i wnioskowania o ich zatwierdzenie przez Ogólne Zebranie,
  • opiniowania projektów ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zawieranych przez Zarząd,
  • ustalania wytycznych w zakresie rokowań zbiorowych prowadzonych przez Zarząd.
 
copyrights PPWB 2023

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]