Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

AKTUALNOŚCI

Ustalenia Ogólnego Zebrania ZP PPWB

W dniu 23.06.2022 r. w Łagowie k/Zgorzelca odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólne Zebranie Członków Zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. W Zebraniu udział wzięli przedstawiciele firm zrzeszonych w Porozumieniu. Podczas obrad Prezes Zarządu ZP PPWB Sławomir Wochna przedstawił „Sprawozdanie z działalności Zarządu Porozumienia”, „Sprawozdanie Finansowe” oraz „Sprawozdanie z działalności Rady Porozumienia” za 2021 rok. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, a także przyjęli Plan Finansowy na rok 2022. Podjęto również uchwały dotyczące wysokości składki członkowskiej w 2022 r. i ustalenia zasad odpłatności za prenumeratę kwartalnika informacyjnego „Węgiel Brunatny”.
W dalszej części obrad dokonano wyboru Zarządu nowej XI kadencji. Prezesem Zarządu ZP PPWB został Sławomir Wochna - dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, wiceprezesem Zarządu Krzysztof Rośniak - dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, a członkiem Zarządu Paweł Markowski – Członek Zarządu PAK KWB Konin S.A. Wybrano również Komisję Rewizyjną na nową kadencję. Jej skład i funkcje przedstawiają się następująco: Mariusz Rychter - przewodniczący (PAK KWB Konin S.A.), Sławomir Pabich - sekretarz (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów) i Damian Kałużny - członek (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów).

W trakcie obrad dyskutowano nad bieżącą sytuacją w branży i możliwościami rozwoju górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach. Po zakończeniu obrad odbył się wykład niezależnego eksperta Herberta Gabrysia, który omówił bieżącą sytuację w polskiej elektroenergetyce. Konkluzja z prezentacji jest taka: węgiel brunatny jest Polsce potrzebny!

powrót do listy
copyrights PPWB 2023

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]