Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

AKTUALNOŚCI

Ustalenia Ogólnego Zebrania ZP PPWB

W dniu 10.05.2019 r. w Bełchatowie obradowało Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólne Zebranie Członków Zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. W Zebraniu udział wzięli przedstawiciele trzynastu firm zrzeszonych w Porozumieniu. Podczas obrad członek Zarządu PPWB Dariusz Grzesista złożył „Sprawozdanie z działalności Zarządu Porozumienia”, „Sprawozdanie Finansowe” oraz „Sprawozdanie z działalności Rady Porozumienia” za ubiegły rok. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, a także przyjęli Plan Finansowy na rok 2019. Podjęto również uchwały dotyczące wysokości składki członkowskiej w 2019 r. i ustalenia zasad odpłatności za prenumeratę kwartalnika informacyjnego „Węgiel Brunatny”. W dalszej części obrad wybrano Zarząd nowej X kadencji. Prezesem Zarządu ZP PPWB został Sławomir Wochna - dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, wiceprezesem Zarządu Dariusz Grzesista - dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, a członkiem Zarządu Paweł Markowski – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PAK KWB Konin S.A. Wybrano również komisję rewizyjną na nową kadencję. Jej skład i funkcje przedstawiają się następująco:

  • Mariusz Rychter - przewodniczący (PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.)
  • Sławomir Pabich - sekretarz (PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów)
  • Damian Kałużny - członek (PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów)

W trakcie obrad dyskutowano nad bieżącą sytuacją w branży i możliwościami rozwoju górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach.

powrót do listy
copyrights PPWB 2023

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]